دوره آموزشی
آموزش غواصی
جزیره قشم
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ الی ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
دوره ها
عنوان قیمت (ریال) باقی‌مانده تعداد
یک ستاره ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ نفر
۵ دایو (یک دایو استخری و ۴ دایو دریا)
۸ ساعت تئوری
۳ الی ۴ روز کاری
ماکزیمم عمق ۱۸ متر طبق استاندارد جهانی
دو ستاره ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ نفر
۱۲ دایو دریا
۱۲ ساعت تئوری
۶ الی ۷ روز کاری زمان بر
سه ستاره ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ نفر
۱۲ دایو دریا
۱۲ ساعت تئوری
۶ الی ۷ روز کاری زمان بر
ماکزیمم عمق ۵۲ متر طبق استاندارد جهانی
دوره امداد و نجات ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ نفر
۳ دایو دریا
۶ ساعت تئوری
دوره جهت یابی و جستجو ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ نفر
۳ دایو دریا
۶ ساعت تئوری

آدرس: قشم،

خانه
ورزش ها
رویدادهای ورزشی
مجموعه‌های ورزشی
تماس با ما